Hoe werkt dat nu?

De BuSOWorkShop is een schoolonderneming van BuSO Sint-Gerardus. De BuSO-WorkShop gaat door op donderdag tijdens de arbeidsdag van fase 3. Tijdens deze werkstage leer je je voorbereiden op een dagbesteding in de toekomst waarbij je je aangeleerde kennis en vaardigheden kan toepassen in een semi-realistische situatie.

De BuSO-WORKshop krijgt vanuit de school een startkapitaal aangeboden. Jullie zijn hiervoor verantwoordelijk vanaf de eerste tot de laatste dag van het schooljaar. Het aangeboden startkapitaal moet nuttig gebruikt worden. Alle medewerkers van de schoolonderneming worden veronderstelt zich ieder moment te engageren voor de onderneming. Jullie worden bijgestaan door 2 coaches.

De kalender met foto’s van de kunstwerken van de leerlingen is een vaste waarde geworden. Ook doen we ieder jaar een paasactie en organiseren we de BuSO-fuif. Daarnaast hebben we nog enkele andere activiteiten zoals de kerstmarkt, receptie, afsluiten schooljaar, …