Werking & Taakverdeling

Functieomschrijvingen

Algemeen directeur

De algemeen directeur leidt de onderneming, dit houdt in dat hij of zij de eindverantwoordelijkheid heeft bij het nemen van beslissingen. Hij of zij zorgt ervoor dat de departementen hun taken goed uitvoeren, hierbij is een goede communicatie zeer belangrijk. Zowel tussen de directeur en de departementen als tussen de verschillende departementen.

Hij of zij leidt iedere vergadering en overlegt met de coaches.

Belangrijke competenties: teamwork, contactvaardigheid, zelfstandigheid

Commercieel Departement:

 • Marketing
 • Website
 • Webshop
 • Aankoop
 • Verkoop

Het commercieel departement bestaat uit een directeur en 2 medewerkers. Een belangrijke taak van het commercieel departement is het bedenken en uitwerken van originele en tegelijk ook leuke reclamecampagnes. De naambekendheid van de onderneming is eveneens zeer belangrijk.  Ook het opstarten en beheren van de nieuwe website en webshop is een taak van dit departement.
Marktonderzoek en prijsbepaling zijn een deel van de fundamenten van een succesvol commercieel beleid. Het bepalen van de prijs van een product gebeurt in samenwerking met het financieel departement.

De taak die het grootst is voor het commercieel departement is de verkoop en aankoop van producten. De bestellingen die binnenkomen moeten correct worden opgevolgd. Het leveren van de producten valt hier ook onder.

Als commercieel directeur volg je bovenstaande taakverdeling mee op. Teven ben jij de contactpersoon voor de verscheidene verkooppunten (Carrefour, Delhaize, wandeling, kerstmarkt, …).

Belangrijke competenties Commercieel directeur: teamwork, contactvaardigheid, correctheid?

Belangrijke competenties Commercieel medewerker: correctheid, tempo, stiptheid, contactvaardigheid.

Financieel departement:

1 directeur + 2 medewerker

 • Boekhouding
 • Kas
 • Bank

Het financieel departement bestaat uit een directeur en 2 medewerker.

De taken van dit departement bestaat uit:

 • Zorgen voor een correcte boekhouding d.w.z. kas- en bankdagboek bijhouden + aankoopboek en verkoopregister
 • De financiële haalbaarheid van projecten berekenen in samenspraak met het commercieel departement
 • Betalingen verrichten via online-banking (KBC)
 • Financiële cijfers rapporteren aan andere departementen: na iedere actie een duidelijk beeld schetsen van de inkomsten, uitgaven, winst of verlies
 • facturen en rekeninguittreksels klasseren

Als financieel directeur volg je bovenstaande taakverdeling mee op. Je staat in voor het nodige overleg met de algemeen- en commercieel directeur.

 

Belangrijke competenties Financieel directeur: teamwork, contactvaardigheid, correctheid, zelfstandigheid

Belangrijke competenties Financieel medewerker: correctheid, concentratie, inzet.

Administratief departement = rechterhand CEO

1 directeur

 • Telefoon
 • Mail
 • Brieven
 • Schakel tussen BWS en Werkklas, BWS en Kantoor

Het administratief departement bestaat uit 1 directeur, die tevens de rechterhand van de CEO is. De taken van deze directeur zijn verzorgen van de correspondentie (telefoon, briefwisseling, fax, E-mail), vergaderingen inplannen/organiseren, het verslag van iedere vergadering maken. De meest belangrijke taak van deze directeur is de schakel tussen de onderneming en de werkklas (AT/VO) en Kantooradministratie. Doorgeven wat onze verwachtingen zijn van een product. Maar ook het ontvangen van feedback.

De werkklas staat in voor het produceren van onze producten. Ook tijdens het vak Kantooradministratie kunnen er opdrachten volbracht worden die onze onderneming doorgeeft.

Belangrijke competenties: correctheid, contactvaardigheid, feedback, zelfstandigheid

Raadgevers/coaches

Hoewel de departementen elk hun verantwoordelijke hebben, werken zij als team aan de opdrachten die zij als onderneming krijgen. Hierbij worden zij gesteund door meerdere raadgevers die hun helpen doorheen het jaar.

Lesverloop

1ste uur: Startvergadering

2de – 6de uur: uitvoeren van taken, runnen van de onderneming, …

7de uur: Eindvergadering